Sırlar Şehri Ankara – Abdülkerim Erdoğan

Sırlar Şehri Ankara Abdülkerim Erdoğan 1924 Anayasa’nın 2. maddesi “Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır; resmî dili Türkçe’dir, makarrı Ankara şehridir”der. Karar kelimesinden gelen makarr aynı zamanda karargâh demektir. Şehir araştırmacısı...

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi – Kamil Büyüker

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi Kamil Büyüker II. Abdülhamid Han’ın Şâzeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi ile irtibatı sadece İslam birliği siyaseti için miydi yoksa kalbi bir ünsiyet mi? Onun vefatından sonra Şeyh Ebu Şamat’a yazdığı mektupta Filistin...

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu? Esin Çelebi Bayru Konya Mevlevihane’si 1925’te diğer tekkeler gibi kapatılır. 1926’da Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi adıyla düzenlenerek 1927’de ziyarete açılır. Esin Çelebi Bayru, Konya...

Kuş Dili

Kuş Dili Sadık Yalsızuçanlar Kuş dilini bilen âşıkların gönül kuşu dünya tuzağına düşmezmiş. Hikmeti hem açan hem örten ariflerin dilde hangi sembol hangi anlama...

İstanbul’un İlk Tekkeleri – Mehmet Akif Köseoğlu

İstanbul’un İlk Tekkeleri Mehmet Akif Köseoğlu Ni’mel ceyş’ten (ne güzel ordu) şehit düşenlerin sırlandığı Nafi Baba tekkesi de dahil İstanbul’un ilk tekkelerinin çoğu sırra kadem bastı, camiye dönüştürülen bir kısmı bugüne ulaşabildi....