Anadolu irfanın kolbaşları 

Prof. Dr. Mustafa Kara

Horasan erenlerinden Anadolu’ya tasavvuf yoluculuğumuz. İlk tarikatların kuruluşu ve tarihi gelişimi. Anadolu’yu mayalayan saç ayağı.