Edebiyat

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi'nin BüyüklüğüProf. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk Dilinin Abideleri – 2“Anadolu’da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey’le başlamamıştır. Türkçe kendi dinamizmiyle, Türk halkının kendi içinden fışkırmıştır. İlk fıskiyelerden biri Hoca...

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’eProf. Dr. Hüsrev HatemiProf. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk dilinin abideleri – 1 Bilge Kağan’ın bengü (abidevi) taş” dediği Orhun kitabeleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i (kutluk bilgisi) ve Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu...

Divan edebiyatı okumaları – 1

Divan edebiyatı okumaları – 1

“Rind-i pür-irfân” neden feryat eder? - Divan edebiyatı okumaları - 1Prof. Dr. Fatih UsluerŞeyh Galib’in bir beytinin çok katmanlı manalarını, inceliklerini birlikte çözelim:“Boş bulundu câm-ı mey oldu tanîn-endâz-ı aşkYoksa çıkmaz rind-i pür-irfândan âvâz-ı...

Edebiyat Nedir? Alev Alatlı

Edebiyat Nedir? Alev Alatlı

Edebiyat Nedir?Alev AlatlıBütüne bakabilme gücünü gösterenler kalıcı olabilir. Hepimizi dertlendiren meseleler anlatılmazsa yapılan her şey, şiir, roman, sinema vb.slogan atmaktan öteye gidemez.

Polisiye Nedir? Ahmet Ümit

Polisiye Nedir? Ahmet Ümit

Polisiye Nedir? Ahmet Ümit Yazmaya polisiye ile başlamayan Ahmet Ümit, “Polisiye yazarak toplumu değiştirmek istiyorum” diyerek, polisiye türü hakkında olumlu şeyler söylüyor.

Türk Öykücülüğü, Ayfer Tunç

Türk Öykücülüğü, Ayfer Tunç

Türk ÖykücülüğüAyfer TunçTürk edebiyatının en iyi öykücüleri arasında yer alan Ayfer Tunç, Türk öykücülüğünü ve özgün yanlarını anlatıyor.