Bu duraksız bir yolculuk,
her an, her şey değişip dururken

‘ben’ dahi değişirken,
aklıselimi yakalamak ne kadar da zor

ama hissedilebilir, gözlemlenebilir,
tıpkı düşünce, inanç ve sevgi gibi

onun için tasavvufta,
tarihte, edebiyatta

iz sürmeye başladık.
Haydi, sende takibe katıl.

Son Videolar

Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4

Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4

Tasavvuf Okulu - Aşk Olsun - Bölüm 4Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Reşat Öngören, Mehmet Cemal Öztürk, Prof. Dr. Süleyman Uludağ İnsan kendine yabancı bir şeyin peşine düşmez. Allah’ı arayışımız bir bakıma kendimizi mi aramaksa, nerde buruluruz? Google’da mı? O da...

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi'nin BüyüklüğüProf. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk Dilinin Abideleri – 2“Anadolu’da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey’le başlamamıştır. Türkçe kendi dinamizmiyle, Türk halkının kendi içinden fışkırmıştır. İlk fıskiyelerden biri Hoca...

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler

Aşk Olsun - Bölüm 3 : İlk SufilerProf. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Reşat Öngören, Prof. Dr. Mustafa Karaİlk sufilerin kendi var ama adı yoktu.Sonradan gelenler onlara 'sufi' dedi.Onların yaşadığı 'gölgelik' ilk dergah kabul edilir.

Tasavvuf

Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4

Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4

Tasavvuf Okulu - Aşk Olsun - Bölüm 4Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Reşat Öngören, Mehmet Cemal Öztürk, Prof. Dr. Süleyman Uludağ İnsan kendine yabancı bir şeyin peşine düşmez. Allah’ı arayışımız bir bakıma kendimizi mi aramaksa, nerde buruluruz? Google’da mı? O da...

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler

Aşk Olsun - Bölüm 3 : İlk SufilerProf. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Reşat Öngören, Prof. Dr. Mustafa Karaİlk sufilerin kendi var ama adı yoktu.Sonradan gelenler onlara 'sufi' dedi.Onların yaşadığı 'gölgelik' ilk dergah kabul edilir.

Sufi kimdir? Aşk olsun 2. Bölüm

Sufi kimdir? Aşk olsun 2. Bölüm

Sufi Kimdir? Aşk Olsun 2. Bölüm  Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Dilaver Gürer ‘Sufi’ kelimesi çok şık. Ama ‘şık’ görünmek için sufi olunmaz. Zariftirler. Zarafetleri tasavvufun 4 ilkesinden gelir: Sıdk, Vefâ, Fakir, Yakîn.

Edebiyat

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi'nin BüyüklüğüProf. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk Dilinin Abideleri – 2“Anadolu’da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey’le başlamamıştır. Türkçe kendi dinamizmiyle, Türk halkının kendi içinden fışkırmıştır. İlk fıskiyelerden biri Hoca...

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’eProf. Dr. Hüsrev HatemiProf. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk dilinin abideleri – 1 Bilge Kağan’ın bengü (abidevi) taş” dediği Orhun kitabeleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i (kutluk bilgisi) ve Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu...

Divan edebiyatı okumaları – 1

Divan edebiyatı okumaları – 1

“Rind-i pür-irfân” neden feryat eder? - Divan edebiyatı okumaları - 1Prof. Dr. Fatih UsluerŞeyh Galib’in bir beytinin çok katmanlı manalarını, inceliklerini birlikte çözelim:“Boş bulundu câm-ı mey oldu tanîn-endâz-ı aşkYoksa çıkmaz rind-i pür-irfândan âvâz-ı...

Psikoloji

 
İnsan Nedir? Dr. Mustafa Merter

İnsan Nedir? Dr. Mustafa Merter

İnsan Nedir? Dr. Mustafa Merter“Batı toplumu dini ile kavgalı olduğu için, dini kaynaklara müracaat etmeden, insanın duyguları nedir, düşünceleri nedir davranışları nedir diye bir arayışa girmiştir. Freud efendinin hocası Fechner diyor ki, insanın aslı kaotiktir...

Geçmiş Silinebilir mi? Dr. Mustafa Merter

Geçmiş Silinebilir mi? Dr. Mustafa Merter

Geçmiş Silinebilir mi? Dr. Mustafa Merter“Değişmez” dediğimiz kaderimiz değişir mi? Büyük hatalar işlemiş, kurtuluş umudu kalmamış bir kişi düştüğü kuyudan çıkabilir mi? Geçmiş silinebilir mi? Evet mümkün. Gölgelerimizle vedalaşma hazır...

Tarih