Tasavvuf

Sırlar Şehri Ankara – Abdülkerim Erdoğan

Sırlar Şehri Ankara – Abdülkerim Erdoğan

Sırlar Şehri Ankara Abdülkerim Erdoğan 1924 Anayasa'nın 2. maddesi "Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır; resmî dili Türkçe’dir, makarrı Ankara şehridir"der. Karar kelimesinden gelen makarr aynı zamanda karargâh demektir. Şehir araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan,...

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi – Kamil Büyüker

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi – Kamil Büyüker

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi Kamil Büyüker II. Abdülhamid Han'ın Şâzeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi ile irtibatı sadece İslam birliği siyaseti için miydi yoksa kalbi bir ünsiyet mi? Onun vefatından sonra Şeyh Ebu Şamat'a yazdığı mektupta Filistin için ne dedi?...

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Konya Mevlevihane'si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?Esin Çelebi BayruKonya Mevlevihane'si 1925'te diğer tekkeler gibi kapatılır. 1926'da Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi adıyla düzenlenerek 1927'de ziyarete açılır. Esin Çelebi Bayru, Konya Mevlevihane'si 1925'te kapatılmadan...

Kuş Dili

Kuş Dili

Kuş DiliSadık YalsızuçanlarKuş dilini bilen âşıkların gönül kuşu dünya tuzağına düşmezmiş. Hikmeti hem açan hem örten ariflerin dilde hangi sembol hangi anlama gelir?

İstanbul’un İlk Tekkeleri – Mehmet Akif Köseoğlu

İstanbul’un İlk Tekkeleri – Mehmet Akif Köseoğlu

İstanbul'un İlk Tekkeleri Mehmet Akif Köseoğlu Ni'mel ceyş'ten (ne güzel ordu) şehit düşenlerin sırlandığı Nafi Baba tekkesi de dahil İstanbul'un ilk tekkelerinin çoğu sırra kadem bastı, camiye dönüştürülen bir kısmı bugüne ulaşabildi. İstanbul'un ilk tekkelerini,...

Arslan Baba Kimdi? – Dr. Hayati Bice

Arslan Baba Kimdi? – Dr. Hayati Bice

Arslan Baba Kimdi?  Dr. Hayati Bice Menakıbe göre Hz. Peygamber'in emanet ettiği hurmayı Ahmed Yesevi'ye teslim eden ve onun ilk mürşidi olan Arslan Baba kimdi? 

Allah Vardır – Mehmed Safiyüddin Erhan

Allah Vardır – Mehmed Safiyüddin Erhan

Allah Vardır Mehmed Safiyüddin Erhan Allah vardır dostları da vardır, görebilene. İlla suda yürümesi, havada uçması, falan kerameti göstermesi gerekmiyor.

Vahdet-i Vücut Nedir? – Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Vahdet-i Vücut Nedir? – Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Vahdet-i Vücut Nedir? Prof. Dr. Mahmud Erol KılıçVahdet-i vücut tabiri İbnü’l Arabî’nin eserlerinde hiç geçmez. Peki, nerden çıktı bu tabir? Vahdet-i vücut’un ne olup ne olmadığını Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç anlatıyor.