Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk Dilinin Abideleri – 2

“Anadolu’da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey’le başlamamıştır. Türkçe kendi dinamizmiyle, Türk halkının kendi içinden fışkırmıştır. İlk fıskiyelerden biri Hoca Dehhani’dir.”