Biz ol âşıklarız kim 

Emin Işık

‘*Biz ol aşıklarız kim’ diye söze başlayıp, ‘Aşk ateştir’ diye devam eden, demekle kalmayıp, o ateşte yanan… Sonra dönüp her kesimden insana bu aşkla seslenen Emin Işık’ı gönüllerde Prof. Dr. Emin Işık yapan bu samimiyet değilse nedir. Halbuki o hiçbir zaman profesör olmadı. Ama çıktığı her televizyon programında ‘profesör’ olarak anılmaktan kurtulamadı. 1 Ağustos 2019’daki vefatını duyuran haberlerde de ismi ‘profesör’ unvanıyla birlikte yazıldı.

2015 tarihinde yaptığımız ve ilk kez yayınlanan bu röportajın Emin Işık hocamıza ‘güzel bir şahitlik’ olması dileğiyle.

*Biz ol âşıklarız kim dâğımız merhem kabûl etmez
Gönül hem bir devâ-yı mutlak ister hem kabûl etmez
Felekden şâh-ı dârû verseler bir dem kabûl etmez
yanar bir çöldür iklîm-î mahabbet nem kabûl etmez
O gülzârın ki âteşdir gülü şebnem kabûl etmez

Râmî Mehmed Paşa’nın gazel matla’ına Yahya Kemal Beyatlı’nın taştiri.