Derviş Olmak Nasıl Bir Şey? 

Mehmet Safiyüddin Erhan

Nasıl çalışmalı? Hayat kavgası mı, ekmek kavgası mı? Cidal (kavga) demeyiniz. Kavga hayvanatta bulunur insanların vazifesi muavenettir (yardımlaşma).