İbret Rasathanesi

Engin Noyan

“İhtilâfâtıyle uğraşmakta dehrin zevk yok / Zevk anın mirsâd-ı ibretten temâşâsındadır” (İhtilaflarıyla uğraşmakta dünyanın, zevk yok Zevk, onun ibret rasathanesinden seyredilmesindedir- Muallim Nâci ) dizelerini hatırlatan Engin Noyan, kendi “mirsâd-ı ibret”inden gördüklerini anlatıyor.