İnsan Nedir?

Dr. Mustafa Merter

“Batı toplumu dini ile kavgalı olduğu için, dini kaynaklara müracaat etmeden, insanın duyguları nedir, düşünceleri nedir davranışları nedir diye bir arayışa girmiştir.

Freud efendinin hocası Fechner diyor ki, insanın aslı kaotiktir diyor. İnsanın aslı kötüdür diyor.

Anlatabildim mi trajedinin hangi boyutta olduğunu.
Mesnevi-i Şerif’te Cenabı Pir Mevlana Celaleddin hazretleri insan için, bak senin o varlığın belki 900 kattır diyor.”