İşaretleri Okumak

Dr. Mustafa Merter – 5. Bölüm

Matrix’e gömülmeyelim. Doğruyla, yanlışı ayırt etmek için içimizden ve dışımızdan gelen işaretlere kulak kabartalım, gözlerimizi dört açalım.