Kalbine Vakıf Olmak

Prof. Dr. İrfan Gündüz

Mevlana, Mesnevi’de hayvani duygularımızı Firavun’a, meleki hasletlerimizi Musa’ya benzetiyor ve diyor ki “Gönül Nil’inde Firavunu boğ, Musa’yı dirilt ki insan ve sultan olasın.”