Kırılma Noktası: Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî

Ahmet Murat Özel

Büyük zatların yeniden doğduğu kırılma anları: Şâzeliyye tarikatının kurucusu Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî/ Ahmet Murat Özel anlatıyor.