Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Esin Çelebi Bayru

Konya Mevlevihane’si 1925’te diğer tekkeler gibi kapatılır. 1926’da Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi adıyla düzenlenerek 1927’de ziyarete açılır. Esin Çelebi Bayru, Konya Mevlevihane’si 1925’te kapatılmadan hemen önce Atatürk ile büyükdedesi Abdülhalim Çelebi arasında geçen diyaloğu anlatıyor.