Kuş Dili

Sadık Yalsızuçanlar

Kuş dilini bilen âşıkların gönül kuşu dünya tuzağına düşmezmiş. Hikmeti hem açan hem örten ariflerin dilde hangi sembol hangi anlama gelir?