Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk dilinin abideleri – 1

Bilge Kağan’ın bengü (abidevi) taş” dediği Orhun kitabeleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i (kutluk bilgisi) ve Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugati’t-Türk’ü bize ne anlatıyor?