Sırlar Şehri Ankara

Abdülkerim Erdoğan

1924 Anayasa’nın 2. maddesi “Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır; resmî dili Türkçe’dir, makarrı Ankara şehridir”der. Karar kelimesinden gelen makarr aynı zamanda karargâh demektir. Şehir araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan, “sırlar ve muştular” şehri dediği ‘makarr-ı kadîm’i anlatıyor.