Tasavvuf Neden Mistisizm Değildir?

Prof. Dr. Reşat Öngören

Batının tasavvufla tanışması bir ‘çeviri’ kazasıyla başladı. Tasavvuf kelimesi ‘İslam mistisizmi’ adını aldı. Sonra yeni bir isim bulundu: Sufizm. En sonunda tasavvuf tasavvuftur noktasına gelindi. Onları bu noktaya getiren farklar neler?