Tasavvuf ve Akıl

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

“Aklı geliştir açılsın, kalp haline gelsin o zaman görmeye duymaya başlıyor.”