Tedebbür*

Savaş Şafak Barçkin

Müzisyen, Siyaset Bilimci, Bürokrat, Yazar, Şair

Tedbir ile takdir arasında müzikle birlikte bir tefekkür sohbeti. Savaş Barkçin, illa da ondan dinlemeli dediği Türk Sanat Müziği’nin son perdeşinası Bekir Sıdkı Sezgin’i anlatıyor. Hüznün iyileştirici gücüne vurgu yapıyor. Zorunlu bir es verdiğimiz bu günleri güzel bir aralık olarak geçirmeyi öneriyor.

* Tedebbür: derinlemesine düşünmek, bir şeyin sonucunu düşünmek, tedbirli olmak.

Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın
Benim Râz-ı derûnum sevdiğim dilber nihânımsın
Gönül sende gözüm hâk-i derinde Ey.! meh-i devrân
Benim cân ü cihânım rûz ü şeb vird-i zebânımsın

Beste: Dede Efendi
Makam: Sultânî Yegâh
Usûl: Aksak Semâî
İcrâ: Bekir Sıdkı Sezgin