Üç Okyanus Bir Şehir: Konya

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

Şems ile Mevlana’nın buluşması iki okyanusun kavuşmasına benzetilir. İbnü’l Arabi ise eşi bucağı olmayan bir okyanus gibidir. Bu üç okyanusun kesişme noktası Konya’dır.