Vahdet-i Vücut Nedir?

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Vahdet-i vücut tabiri İbnü’l Arabî’nin eserlerinde hiç geçmez. Peki, nerden çıktı bu tabir? Vahdet-i vücut’un ne olup ne olmadığını Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç anlatıyor.