Yüce Yollar

Aşk Olsun – Bölüm 9

Prof. Dr. Süleyman Uludağ
Mehmet Safiyüddin Erhan
Prof. Dr. Reşat Öngören
Prof. Dr. Haşim Şahin

Büyük mutasavvıflara göre tarikat tektir, o da Peygamber efendimizin yoludur. Buna ‘turuku aliyye’ de denir. Yani yüce yollar. Esası tevhiddir.