Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4

Tasavvuf Okulu – Aşk Olsun – Bölüm 4 Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Reşat Öngören, Mehmet Cemal Öztürk, Prof. Dr. Süleyman Uludağ İnsan kendine yabancı bir şeyin peşine düşmez. Allah’ı arayışımız bir bakıma kendimizi mi aramaksa, nerde buruluruz?...

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü

Anadolu Türkçesi’nin Büyüklüğü Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk Dilinin Abideleri – 2 “Anadolu’da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey’le başlamamıştır. Türkçe kendi dinamizmiyle, Türk halkının kendi içinden fışkırmıştır. İlk fıskiyelerden biri Hoca...

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler

Aşk Olsun – Bölüm 3 : İlk Sufiler Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Reşat Öngören, Prof. Dr. Mustafa Kara İlk sufilerin kendi var ama adı yoktu.Sonradan gelenler onlara ‘sufi’ dedi.Onların yaşadığı ‘gölgelik’ ilk dergah kabul...

Nasıl yükseliriz? Dr. Mustafa Merter

Nasıl yükseliriz? Dr. Mustafa Merter Bir geçit var ki cennete açılıyor. Öbür dünyada değil, bu dünyada üstelik. Kim geçmek istemez ki bu ‘yıldızlar...

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e

Orhun Kitabeleri’nden Dîvânu Lugati’t-Türk’e Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile Türk dilinin abideleri – 1 Bilge Kağan’ın bengü (abidevi) taş” dediği Orhun kitabeleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i (kutluk bilgisi) ve Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu...