Kalbine Vakıf Olmak – Prof. Dr. İrfan Gündüz

Kalbine Vakıf Olmak Prof. Dr. İrfan Gündüz Mevlana, Mesnevi’de hayvani duygularımızı Firavun’a, meleki hasletlerimizi Musa’ya benzetiyor ve diyor ki “Gönül Nil’inde Firavunu boğ, Musa’yı dirilt ki insan ve sultan olasın.”...

Yüce Yollar – Aşk Olsun – Bölüm 9

Yüce Yollar Aşk Olsun – Bölüm 9 Prof. Dr. Süleyman Uludağ Mehmet Safiyüddin Erhan Prof. Dr. Reşat Öngören Prof. Dr. Haşim Şahin Büyük mutasavvıflara göre tarikat tektir, o da Peygamber efendimizin yoludur. Buna ‘turuku aliyye’ de denir. Yani yüce...

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 4 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 4 Prof. Dr. Fatih Usluer Mevlana orucu ab-ı hayata benzetiyor. Ama o su bile biçare balığı, orucun aşıkları canlandırdığı kadar canlandıramadı diyor. Dîvân-ı Kebîr – 1062 Nolu Gazel 6 – 11 Beyitleri Çîst ân ender cihân...

Çocuk Edebiyatı – Gülten Dayıoğlu

Çocuk Edebiyatı Gülten Dayıoğlu Son yarım yüzyılın çocukları onunla büyüdü. Her yeni kuşağın severek okuduğu 90 kitabıyla tek başına gelenek oldu ama hiç “Ben oldum” demedi. Gülten Dayıoğlu’nun yazarlığı ve değişen çocukluğumuzun...