Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1 Prof. Dr. Fatih Usluer Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin “Âşıklar Divanım” diye adlandırdığı Dîvân-ı Kebîr’i Prof. Dr. Fatih Usluer ile Farsça – Türkçe üzerinden okuyup, mana açılımlarını birlikte çözelim. İlk okumamız bestesiyle de insanı...

Online Ruhsal Destek – Psikiyatrist Prof. Dr. Tamer Aker

Online Ruhsal Destek Psikiyatrist Prof. Dr. Tamer Aker Savaş, deprem, terör ve pandemi gibi toplumu sarsan her türlü afet karşısında, hem akademik hem saha çalışmaları yürüten, ruhsal travmaların tedavisinde uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tamer Aker bu dönemde yaşanan...

İbret Rasathanesi – Engin Noyan

İbret Rasathanesi Engin Noyan “İhtilâfâtıyle uğraşmakta dehrin zevk yok / Zevk anın mirsâd-ı ibretten temâşâsındadır” (İhtilaflarıyla uğraşmakta dünyanın, zevk yok Zevk, onun ibret rasathanesinden seyredilmesindedir- Muallim Nâci ) dizelerini hatırlatan...