Vahdet-i Vücut Nedir? – Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Vahdet-i Vücut Nedir? Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç Vahdet-i vücut tabiri İbnü’l Arabî’nin eserlerinde hiç geçmez. Peki, nerden çıktı bu tabir? Vahdet-i vücut’un ne olup ne olmadığını Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç...

Anadolu Sırrı – Aşk Olsun – Bölüm 7

Anadolu Sırrı – Aşk Olsun – Bölüm 7 Dr. Mustafa Çıpan, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Dr. Hayati Bice, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Sadık Yalsızucanlar Anadolu’da tasavvuf kültürü ne zaman ve nasıl başladı? Gönül erlerini Anadolu’ya çeken ‘sır’...

Tasavvuf Neden Mistisizm Değildir? – Prof. Dr. Reşat Öngören

Tasavvuf Neden Mistisizm Değildir? Prof. Dr. Reşat Öngören Batının tasavvufla tanışması bir ‘çeviri’ kazasıyla başladı. Tasavvuf kelimesi ‘İslam mistisizmi’ adını aldı. Sonra yeni bir isim bulundu: Sufizm. En sonunda tasavvuf tasavvuftur...