Tasavvuf

Kalbine Vakıf Olmak – Prof. Dr. İrfan Gündüz

Kalbine Vakıf Olmak – Prof. Dr. İrfan Gündüz

Kalbine Vakıf Olmak Prof. Dr. İrfan Gündüz Mevlana, Mesnevi’de hayvani duygularımızı Firavun’a, meleki hasletlerimizi Musa’ya benzetiyor ve diyor ki "Gönül Nil’inde Firavunu boğ, Musa’yı dirilt ki insan ve sultan olasın." ​

Yüce Yollar  – Aşk Olsun – Bölüm 9

Yüce Yollar – Aşk Olsun – Bölüm 9

Yüce YollarAşk Olsun - Bölüm 9Prof. Dr. Süleyman Uludağ Mehmet Safiyüddin Erhan Prof. Dr. Reşat Öngören Prof. Dr. Haşim Şahin Büyük mutasavvıflara göre tarikat tektir, o da Peygamber efendimizin yoludur. Buna 'turuku aliyye' de denir. Yani yüce yollar. Esası...

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 4 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 4 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları - 4 Prof. Dr. Fatih UsluerMevlana orucu ab-ı hayata benzetiyor. Ama o su bile biçare balığı, orucun aşıkları canlandırdığı kadar canlandıramadı diyor. Dîvân-ı Kebîr - 1062 Nolu Gazel 6 - 11 Beyitleri Çîst ân ender cihân mühlikter u...

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 3 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 3 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları - 3  Prof. Dr. Fatih UsluerNeden hiçbir ibadet orucun verdiği aydınlığı veremez? Çünkü diyor Mevlana, "Kalbin gözü için, bedenlerin körlüğüne oruç tutturuyoruz". Dîvân-ı Kebîr - 1062 Nolu Gazel ilk 5 beyit Mî besâzed cân u dil-râ bes acâib k’ân...

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -2 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -2 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -2 Prof. Dr. Fatih Usluer Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Dîvân-ı Kebîr’ini Prof. Dr. Fatih Usluer ile okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz: 2095 nolu gazelin son beş beyiti. Ey zühre vü mâh z’ân şu’le-i rûDer çeşm-i merâ du meş’ale kon Ey...

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1 – Prof. Dr. Fatih Usluer

Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1 Prof. Dr. Fatih Usluer Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin “Âşıklar Divanım” diye adlandırdığı Dîvân-ı Kebîr’i Prof. Dr. Fatih Usluer ile Farsça – Türkçe üzerinden okuyup, mana açılımlarını birlikte çözelim. İlk okumamız bestesiyle de insanı...

Sırlar Şehri Ankara – Abdülkerim Erdoğan

Sırlar Şehri Ankara – Abdülkerim Erdoğan

Sırlar Şehri Ankara Abdülkerim Erdoğan 1924 Anayasa'nın 2. maddesi "Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır; resmî dili Türkçe’dir, makarrı Ankara şehridir"der. Karar kelimesinden gelen makarr aynı zamanda karargâh demektir. Şehir araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan,...

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi – Kamil Büyüker

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi – Kamil Büyüker

Abdülhamid Han ve Şeyh Zâfir Efendi Kamil Büyüker II. Abdülhamid Han'ın Şâzeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi ile irtibatı sadece İslam birliği siyaseti için miydi yoksa kalbi bir ünsiyet mi? Onun vefatından sonra Şeyh Ebu Şamat'a yazdığı mektupta Filistin için ne dedi?...

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Konya Mevlevihane’si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?

Konya Mevlevihane'si kapatılmaktan nasıl kurtuldu?Esin Çelebi BayruKonya Mevlevihane'si 1925'te diğer tekkeler gibi kapatılır. 1926'da Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi adıyla düzenlenerek 1927'de ziyarete açılır. Esin Çelebi Bayru, Konya Mevlevihane'si 1925'te kapatılmadan...

Kuş Dili

Kuş Dili

Kuş DiliSadık YalsızuçanlarKuş dilini bilen âşıkların gönül kuşu dünya tuzağına düşmezmiş. Hikmeti hem açan hem örten ariflerin dilde hangi sembol hangi anlama gelir?